Aktualności Drukuj

Spotkanie konsultacyjne dotyczące utworzenia Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące utworzenia Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. Środa, 25 Marca 2015
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Słupska oraz przedstawicieli słupskich organizacji pozarządowych na cykl spotkań, w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Słupskiej Rady Seniorów oraz nadanie jej statutu.
Konsultacje odbędą się zgodnie z Zarządzeniem Nr 182/GPM/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18 marca 2015 roku w następujących terminach:

a) 3 kwietnia 2015 r. o godz. 14:00
b) 7 kwietnia 2015 r. o godz. 14:30
c) 10 kwietnia 2015 r. o godz. 17:00

Pierwsze w cyklu spotkanie odbędzie się 3 kwietnia br. o godz. 14:00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6.

W trakcie konsultacji zmianom poddany zostanie projekt uchwały w sprawie powołania Słupskiej Rady Seniorów oraz statut Słupskiej Rady Seniorów.

Propozycje zmian można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego (dołączonego jako załącznik), który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej do Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonimii Społecznej mieszczącego się przy ul. Niedziałkowskiego 6 lub przesłać w wersji elektronicznej na adres a.mejsner@um.slupsk.pl do 13 kwietnia 2015 roku.

Zapraszamy do udziału!
„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013”