ArtykułDrukuj

Zakończenie konsultacji społecznych dotyczących organizacji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok

Zakończenie konsultacji społecznych dotyczących organizacji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 196/IRM/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 03 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących organizacji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok.


Konsultacje dotyczyły:

1) „Zasad Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015”,

2) formularza zgłoszeniowego propozycji zadania do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców Miasta Słupska w sprawie propozycji organizacji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok.

Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 17 do 31 marca 2014 br. Propozycje zmian przyjmowane były na piśmie, a także drogą elektroniczną na formularzu konsultacyjnym.

Wszystkie zgłoszone propozycje zmian wraz ze stanowiskiem Urzędu Miejskiego w Słupsku zostały ujęte w „Raporcie z konsultacji społecznych dotyczących organizacji Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok”, który jest do pobrania poniżej.

„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013”