O nas

Witamy na Portalu Słupskich Konsultacji Społecznych. Portal ma na celu ułatwienie dialogu z mieszkańcami na temat projektów, przedsięwzięć i zamierzeń planowanych przez Miasto Słupsk. W tym miejscu możesz zapoznać się z projektami i opisami najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez Miasto Słupsk oraz wypowiedzieć się na ich temat. Tematy na Forum Dyskusyjnym pojawiają się w postaci moderowanych wątków. Forum jest administrowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Portal powstał w ramach realizacji przez Miasto Słupsk projektu „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest stworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę, rozbudowę oraz modernizację platform współpracy pomiędzy mieszkańcami a władzami Miasta oraz wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania i komunikowania się we wszystkich słupskich placówkach oświatowych. Projekt ma na celu stworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę, rozbudowę oraz modernizację platform współpracy pomiędzy mieszkańcami a władzami Miasta oraz unowocześnienie słupskiego systemu oświaty.
„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013”