Aktualności Drukuj

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Piątek, 15 Września 2017
Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.


„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013”