Aktualności Drukuj

Konsultacje społeczne - rewitalizacja

Konsultacje społeczne - rewitalizacja Piątek, 4 Sierpnia 2017

Komitet Rewitalizacji stanowi organizacyjny łącznik pomiędzy organami gminy a pozostałymi interesariuszami procesu rewitalizacji Miasta Słupska. Komitet, jako forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji, dostarcza opinii, które będą pomocne przy wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017 – 2025+, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Słupsku nr XL/527 z dnia 28 czerwca 2017 r., a także podczas oceny przebiegu procesu rewitalizacji Miasta Słupska.

Konsultacje będą trwały od 11 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r. i odbędą się w forach:

  • zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej,
  • otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu, które odbędzie się 28 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),
  • spotkania warsztatowego z grupami przedstawicielskimi, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 16:00 się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Obwieszczenie i zarządzenie wraz z dokumentami dostępne na:

„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013”