Aktualności Drukuj

Konsultujemy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska 2017-2025+

Konsultujemy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska 2017-2025+ Piątek, 24 Lutego 2017

Zapraszamy również na:
1) otwarte spotkania:

  • 9 marca 2017 o godz. 17.00 w hali SKB Czarni przy ul. Ogrodowej 5 w Słupsku,
  • 15 marca 2017 o godz. 17.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 5 w Słupsku (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych).

2) spacery badawcze po obszarze rewitalizacji, które odbędą się 18 i 25 marca 2017 o godz. 10.00 – informacja o miejscu rozpoczęcia spaceru badawczego podana zostanie każdorazowo co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowaną datą spaceru badawczego.

3) spotkania warsztatowe organizowane m.in. dla przedsiębiorców, seniorów, osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych, na których omówione zostaną założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+. Szczegółowe terminy i miejsca podane zostaną każdorazowo co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

Zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+!

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Zarządzania Funduszami:

  • Paweł Krzemień – (59) 848 82 25,
  • Justyna Pluta – (59) 848 84 66,
  • Patrycja Adamiec – (59) 848 83 04.

DOKUMENTY DO POBRANIA NA http://bip.um.slupsk.pl/dialog_spoleczny/dokumenty/2019.html

„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013”