Aktualności Drukuj

Spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wita Stwosza" realizowanego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015

08 czerwca br. o godz. 17.00 w sali 29 V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Deotymy 15 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wita Stwosza", realizowanego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015. Podczas spotkania przedstawiona zostanie koncepcja zagospodarowania terenu wykonana przez projektanta wyłonionego w drodze przetargu , zgodnie z zapisami Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska Nr 152/ IRM / 2015 .

Jest to kolejny etap konsultacji w trakcie których mieszkańcy wskażą najistotniejsze potrzeby do zrealizowania w ramach tej inwestycji. Wydłużenie terminu konsultacji do momentu zakończenia prac nad przedmiotową inwestycją umożliwi Państwu monitorowanie jej realizacji i interweniowanie w przypadku nienależytego jej wykonania.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w tworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Wita Stwosza i udziału w konsultacjach.

„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013”