Aktualności Drukuj

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU DOKUMENTU KONCEPCJI FUNKCJONALNO – FINANSOWEJ ZADANIA: „REWITALIZACJA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA SŁUPSKA”

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU DOKUMENTU KONCEPCJI FUNKCJONALNO – FINANSOWEJ ZADANIA:  „REWITALIZACJA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA SŁUPSKA” Poniedziałek, 18 Maja 2015

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU DOKUMENTU KONCEPCJI FUNKCJONALNO – FINANSOWEJ ZADANIA:

„REWITALIZACJA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA SŁUPSKA”

Informujemy, że w dniach 18 maja 2015 r. – 25 maja 2015 r. prowadzone będą konsultacje społeczne koncepcji funkcjonalno-finansowej rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Słupska.

Koncepcja stanowi zamysł rewitalizacji wskazujący propozycje rozwiązań funkcjonalnych o charakterze przestrzennym, środowiskowym, instytucjonalnym, społecznym i gospodarczym. Obszar objęty opracowaniem obejmuje ulice: Deotymy, Plac Zwycięstwa, Władysława Jagiełły, Jana Pawła II, Zamkowa, Prosta, Płowiecka, T. Sygietyńskiego, Ogrodowa, Długa, Polna, Stefana Jaracza, W. Lutosławskiego, J. Słowackiego, I.J. Paderewskiego, Świętopełka.

Konsultacje projektu dokumentu odbywać się będą za pośrednictwem miejskiego portalu internetowego dialog.slupsk.eu, na którym zamieszczony zostanie projekt koncepcji oraz formularz uwag. Formularze uwag dostępne będą również w Wydziale Zarządzania Funduszami w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1, pok. 106. Wypełnione formularze należy w terminie do dnia 25 maja 2015 r. przesłać w wersji elektronicznej na adres skrzynki pocztowej: zf@um.slupsk.pl, bądź złożyć w Wydziale Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1, pok. 106.

Informujemy ponadto, iż w trakcie trwania konsultacji społecznych w dniu 20.05.2015 r., o godz. 17.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 5 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Śródmieścia Miasta Słupska w celu zaprezentowania projektu koncepcji funkcjonalno-finansowej.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych.


Osoby do kontaktu ws. konsultacji:
Justyna Pluta - Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy, Wydział Zarządzania Funduszami tel: 59 8488 466 e-mail:j.pluta@um.slupsk.pl
Paweł Krzemień - Inspektor ds.rewitalizacji i przestrzeni publicznej, Wydział Zarządzania Funduszami tel: 59 8488 225 e-mail: p.krzemien@um.slupsk.pl


Projekt pn.: Opracowanie koncepcji – funkcjonalno – finansowej zadania: „Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska”.

finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013”