Aktualności Drukuj

Raport z konsultacji społecznych zadania pn. "Budowa parku rekreacyjnego-sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada - Frąckowskiego"

Raport z konsultacji społecznych zadania pn. "Budowa parku rekreacyjnego-sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada - Frąckowskiego" Czwartek, 9 Kwietnia 2015

Szanowni Państwo,


zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych zadania pn. "Budowa parku rekreacyjnego-sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada - Frąckowskiego" realizowanego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2015. Konsultacjom został poddany projekt zagospodarowania Parku. Uwagi do koncepcji zagospodarowania, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 100/IRM/2015 Prezydenta Miasta Słupska można było zgłaszać w formie elektronicznej na adres w dniach 4-9 marca br. Ponadto 5 marca br. odbyło się spotkanie konsultacyjne, podczas którego również można było zgłaszać uwagi.

Wpłynęły uwagi od 15 zgłaszających. Raport z konsultacji w załączeniu.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszone uwagi oraz owocną debatę o Parku oraz zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w kolejnych etapach procesu konsultacyjnego, o których będziemy informować na bieżąco na portalach: www.slupsk.pl, dialog.slupsk.eu oraz fanpage'u Słupsk na portalu Facebook.


„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013”