Aktualności Drukuj

Informacja dotycząca zakończenia konsultacji społecznych w ramach zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Informacja dotycząca zakończenia konsultacji społecznych                                     w ramach zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Środa, 1 Kwietnia 2015

W związku z zarządzeniem Nr 899/GKMiOŚ/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne - w dniach 23-30 marca 2015 roku odbyły się konsultacje społeczne w sprawie zgłoszonej Prezydentowi Miasta Słupska instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, zlokalizowanej w Słupsku przy ul. Romera 1.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przedłożenie opinii do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Informacja o konsultacjach została zamieszczona w miejscu lokalizacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (tj. na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Romera 1 w Słupsku) oraz na stronie internetowej Serwisu Urzędu Miejskiego „Słupskie konsultacje społeczne”, pod adresem: dialog.slupsk.eu.

W ramach prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do w/w dokumentu.


„Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013”