Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Słupska

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Słupska
Środa, 3 Lutego 2016

Obwieszczenie


Prezydent Miasta Słupska
ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Słupska

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Słupska.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag od mieszkańców Miasta Słupska na temat przygotowanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 10 lutego 2016 r. do 10 marca 2016 r. i odbędą się w trzech formach:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami Miasta Słupska, zaplanowanych w dniach: 25 lutego 2016 r. i 3 marca 2016 r. o godzinie 17 :00 w budynku Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 6,

2) formularza zgłaszania uwag,

3) ankiet.

Zarówno formularze zgłaszania uwag, jak i ankiety można będzie dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres: zf@um.slupsk.pl, p.krzemien@um.slupsk.pl

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, z dop. Wydział Zarządzania Funduszami.

c) bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Zarządzania Funduszami,pok 204, Plac Zwycięstwa 1 (mały ratusz) w godzinach pracy Urzędu Miasta Słupska


Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Słupska.


Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie z datą wpływu po godz. 15:30 w dniu 10 marca 2016 r.